önsöz
 ismet tatar
oranj art gallery

Ismet Tatar

Doğanın yapıtaşı TOPRAK’ın cazibesine kapılan bu adalı sanatçının resimlerini okumak isterseniz tuval kağıt buluşmasının biçimlenerek yaygınlaştığı bedenlerle yüz yüze kalırsınız. İsmet Tatar’ın bu çalışmalarında bir ilk bakış değerlendirmesiyle hemen öne çıkan, izleyiciyi etkileyen başlıca özellikler renk ve dokudur. Sanatçının, bu kıpırtılı, tedirgin, gizemli yüzeyleri bizim yaşam kaosumuzla ayni düzleme koymak istiyor hissine kapılırsınız. Genelde günümüz insanının özelde de ada insanının düşünsel alanda, sosyal, politik, kültürel ve yaşamına yayılan her türlü çalkantıyı, ikilemi, yalnızlığını ve sıkıntılarını çözümlemeye çalışmış. Doğal toprak tonlarıyla renklendirdiği, soyut bir imgelemeye dönüşen topraktaki sınırlar, pürüzlü alanlar ve rölyeflerde yeryüzünün bellegi araştırılmış.Zaman zaman doğal malzemenin de katıldığı bu hem titrek, hem de durağan bedenlerden çıkmak, ayrılmak, boşluğa savrulmak değil, tam tersine, onlarda barınmak, göçebe değil, yerleşik olmak mantığı da; mal mülk kavramıyla ilintilendirilmiştir. Çalışmaların hemen hepsinde boşluk / doluluk anlayışıyla, resimsel mekanın organizasyonunda, dolu alanlardaki dinamizm kadar, boş alanlardaki sessizliğin de önemini vurguluyor sanatçı ve TOPRAK’la yeni anlamlar, yeni ilişkiler kurmayı öneriyor bize…

İnci KANSU (2005)

ismet tatar

oranj ajans ltd.

ismet tatar

back/geri
EN [2014 art works] - [2013 art works] - [2009-2011 art works] - [2008 art works] - [2006 art works] - [2005 art works] - [2002 -2003 art works] - [abstract] - [biography] - [contact]
[ismet tatar - home page]
[oranj art gallery]
 
TR [2014 sanat eserleri] - [2013 sanat eserleri] - [2009-2011 sanat eserleri] - [2008 sanat eserleri] - [2005 sanat eserleri] - [2002-2003 sanat eserleri] - [önsöz] - [biyografi / özgeçmiş] - [iletişim]
[ismet tatar - ana sayfa]
[oranj art gallery]